Truy cập nội dung luôn

  HÀ NỘI SẠCH

Hà Nội: Nỗ lực kiểm soát và xử lý ô nhiễm không khí.
12/01/2018 | 10:46

Trước những thách thức về ô nhiễm môi trường không khí, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã có những đầu tư nhất định trong công tác kiểm soát và xử lý ô nhiễm không khí.

Trước những thách thức về ô nhiễm môi trường không khí, thời gian qua, thành phố Hà Nội đã có những đầu tư nhất định trong công tác kiểm soát và xử lý ô nhiễm không khí. 

Trong năm 2017, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đã triển khai nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá hiện trạng môi trường không khí trên địa bàn do Chính phủ Pháp tài trợ.

Hà Nội đang có nhiều nỗ lực nhằm bảo vệ môi trường không khí.
 

Đồng thời, Sở đã hoàn thành dự án đầu tư xây dựng trạm quan trắc môi trường tự động, liên tục tại khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, huyện Sóc Sơn; hoàn thành lắp các trạm quan trắc không khí và nước mặt, xây dựng phòng trung tâm điều hành quản lý và xử lý dữ liệu quan trắc môi trường.

Để cải thiện chất lượng không khí tại Hà Nội, UBND TP Hà Nội đang phối hợp với tổ chức AirParif - cơ quan quản lý chất lượng không khí của Pari của Pháp triển khai dự án hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu đánh giá hiện trạng môi trường và giám sát chất lượng không khí tại Hà Nội do Chính phủ Pháp tài trợ với quy mô đầu tư 70 trạm quan trắc không khí, 4 trạm quan trắc nước mặt, 1 xe quan trắc khí di động, 6 trạm quan trắc nước dưới đất và quản lý; quản lý, vận hành Trung tâm quản lý và xử lý dữ liệu quan trắc môi trường.

Thông qua các số liệu từ các trạm quan trắc này, các thông tin quan trắc môi trường được chia sẻ công khai để người dân biết được chất lượng môi trường sống trên địa bàn Hà Nội.

Nguyễn Công/Lao động Thủ đô

  Chuyên mục

  Hà nội xanh

  Hà nội đẹp

  Tin tức khác

  thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh