Truy cập nội dung luôn

  HÀ NỘI ĐẸP

Hai bộ Quy tắc ứng xử của Thành phố.
28/02/2018 | 04:50

Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy vừa ban hành Thông báo số 43-TB/BCĐ truyền đạt kết luận của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018.

Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy vừa ban hành Thông báo số 43-TB/BCĐ truyền đạt kết luận của Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU của Thành ủy Nguyễn Thị Bích Ngọc  tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện năm 2017, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2018. 

Theo đó, Ban Chỉ đạo Chương trình 04-CTr/TU chọn năm 2018 là năm trọng tâm triển khai 02 bộ Quy tắc đi vào cuộc sống, yêu cầu việc triển khai đồng bộ, có hiệu quả, từng bước xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, cụ thể: Giao Thường trực Ban Chỉ đạo phối hợp các sở, ngành căn cứ Kế hoạch của Thành phố xây dựng kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo năm 2018.

Nữ Công an giao thông Thủ đô dẫn bà cụ qua đường, một trong những hình ảnh thấm đẫm chất nhân văn. (Ảnh báo GT)
 

Ban Tuyên giáo Thành ủy đánh giá về công tác tuyên truyền các quy tắc ứng xử năm 2017, xây dựng kế hoạch tuyên truyền các quy tắc ứng xử năm 2018, đặc biệt là quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố, sử dụng hiệu quả truyền thông trên mạng xã hội và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, các cơ quan báo chí, truyền thông Thành phố, lựa chọn hình thức tuyên truyền phù hợp, hiệu quả.

Ban Dân vận Thành ủy xây dựng Kế hoạch, chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch triển khai tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thành phố, vận động đoàn viên, hội viên, khu dân cư, tổ dân phố đưa quy tắc ứng xử vào cuộc sống. Sở Văn hóa và Thể thao đánh giá toàn diện, sâu sắc, nêu rõ những việc làm được, chưa làm được, chỉ rõ nguyên nhân và giải pháp khắc phục sau một năm triển khai quy tắc ứng xử.

Sở Nội vụ đánh giá việc thực hiện Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan thuộc Thành phố năm 2017, xây dựng kế hoạch triển khai Quy tắc ứng xử của CB, CC, VC, người lao động trong các cơ quan của Thành phố, trong đó, có lộ trình cụ thể, tăng cường kiểm tra, giám sát, đưa vào tiêu chí thi đua.

Xây dựng chế tài xử lý CB, CC, VC trong các cơ quan thuộc Thành phố vi phạm quy tắc ứng xử. Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng báo cáo đánh giá việc giảng dạy bộ tài liệu Giáo dục nếp sống thanh lịch, văn minh trong học sinh Thủ đô, đề xuất giải pháp xử lý tình trạng bạo lực học đường của học sinh. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền Quy tắc ứng xử nơi công cộng trong hệ thống giáo dục phổ thông của Thành phố.

Yêu cầu các sở, ngành rà soát lại các dự án trọng điểm, chỉ tiêu Chương trình về: Trường học công lập (mầm non, tiểu học THCS, THPT) đạt chuẩn quốc gia và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia sau 5 năm; Xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế theo chuẩn mới, số bác sỹ trên vạn dân, số giường bệnh, giảm hộ nghèo,... báo cáo Thành ủy, để có giải pháp, lộ trình thực hiện nhằm hoàn thành chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ Thành phố đề ra. Đối với những dự án chưa được bố trí vốn, chưa phê duyệt chủ trương, cần rà soát, đề xuất giải pháp, báo cáo Thường trực Thành ủy chỉ đạo, tháo gỡ.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ, khẩn trương rà soát, đánh giá xây dựng các báo cáo, kế hoạch, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo trước ngày 25/01/2018.

Theo Lao động Thủ đô

  Hà nội xanh

  Hà Nội sạch

  Tin tức khác

  thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh