Truy cập nội dung luôn

  HÀ NỘI ĐẸP

Thường Tín (Hà Nội): Duy trì thực hiện mô hình Môi trường không khói thuốc
31/08/2018 | 05:32

UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa ban hành kế hoạch 152/KH-UBND tổ chức thực hiện công tác phòng chống tác hại thuốc lá.

UBND huyện Thường Tín (Hà Nội) vừa ban hành kế hoạch 152/KH-UBND tổ chức thực hiện công tác phòng chống tác hại thuốc lá.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức về tác hại của thuốc lá cho thành viên ban chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín, đồng thời xây dựng môi trường không khói thuốc, UBND huyện Thường Tín đã ban hành Kế hoạch số 152/KH-UBND để tổ chức thực hiện công tác phòng chống tác hại thuốc lá.

Theo đó, huyện Thường Tín tiếp tục củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống tác hại thuốc lá các cấp, các ngành, tiếp tục triển khai kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện năm 2018. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc triển khai kế hoạch phòng chống tác hại thuốc lá tại các cơ quan, các địa phương. Tổ chức giao ban định kỳ hàng quý để chỉ đạo công tác phòng chống tác hại thuốc lá trên địa bàn huyện. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về tác hại của việc sử dụng thuốc lá, lợi ích của việc thực hiện môi trường không khói thuốc, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức các chiến dịch truyền thông để phổ biến tới người dân nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ đối với tình trạng hút thuốc nơi công cộng
 

Ban chỉ đạo có nhiệm vụ tổ chức các chiến dịch truyền thông để phổ biến tới người dân nhằm nâng cao nhận thức và thay đổi thái độ đối với tình trạng hút thuốc nơi công cộng, kêu gọi sự ủng hộ hợp tác và thay đổi hành vi về việc hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc. Duy trì việc triển khai thực hiện mô hình “Môi trường không khói thuốc” tại các nhà hàng, trường học, bệnh viện, công sở và đánh giá việc thực hiện các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản hướng dẫn thực hiện trên địa bàn huyện.

Bên cạnh đó, huyện sẽ tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho các cơ quan trong việc xây dựng và triển khai chính sách không hút thuốc nơi công cộng và nơi làm việc tại cơ quan đơn vị, cách thiết lập môi trường không khói thuốc. Nâng cao năng lực triển khai thực hiện của thanh tra viên, tuyên truyền viên về luật Phòng chống tác hại thuốc lá, tác hại của việc hút thuốc lá thụ động và các văn bản liên quan.

N. Huyền/infonet

  Hà nội xanh

  Hà Nội sạch

  Tin tức khác

  thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh