Truy cập nội dung luôn

  HÀ NỘI ĐẸP

Sôi nổi các hoạt động “Vì môi trường xanh quốc gia” 2018
29/12/2018 | 8:07 PM

Ngày 7 đến 9/12, tại Hà Nội diễn ra chương trình “Vì môi trường xanh quốc gia” năm 2018, với chủ đề “Ứng dụng công nghệ 4.0 gắn với bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng”.

Ngày 7 đến 9/12, tại Hà Nội diễn ra chương trình “Vì môi trường xanh quốc gia” năm 2018, với chủ đề “Ứng dụng công nghệ 4.0 gắn với bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng”.

Hoạt động nhằm thực hiện Nghị quyết số 24 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 35/NQ-CP của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chào mừng 30 năm thành lập Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (1988- 2018).

Tiết mục văn nghệ tại chương trình

 

Đây cũng là sự kiện thường niên do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam phối hợp với Tổng cục Môi trường, Tạp chí Thực phẩm và Sức khỏe và nhiều đơn vị khác như: Hội Bảo vệ Người tiêu dùng; Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, Công ty CP Đầu tư và Quảng cáo Toàn cầu (GAIC) triển khai.

Cùng với các cơ quan: Ủy ban khoa học và Công nghệ Quốc hội, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chương trình “Vì môi trường xanh quốc g