Truy cập nội dung luôn

  HÀ NỘI ĐẸP

Không ngừng nâng cao đời sống người dân nông thôn
28/02/2019 | 10:35 PM

Việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020” đã góp phần thay đổi tích cực diện mạo nông thôn Hà Nội, đời sống người dân không ngừng được nâng cao về cả vật chất và tinh thần, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 46,5 triệu đồng/người/năm.

Việc tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2016 - 2020” đã góp phần thay đổi tích cực diện mạo nông thôn Hà Nội, đời sống người dân không ngừng được nâng cao về cả vật chất và tinh thần, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 46,5 triệu đồng/người/năm.  

Trong năm 2018, Ban Chỉ đạo Chương trình 02 của Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các sở, ngành, các quận, huyện, thị xã triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống nông dân.

Qua đó, đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 46,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 3,65% (năm 2016) xuống 1,81% (cuối năm 2018).

Đời sống người dân nông thôn không ngừng được nâng cao.
 

Trong năm qua, toàn Thành phố hỗ trợ trên 423 tỷ đồng xây dựng, sửa chữa 4.166 nhà cho hộ nghèo... Các tiêu chí liên quan tới đời sống văn hóa tinh thần của người dân nông thôn cũng đã được các địa phương quan tâm, các tổ chức chính trị cơ sở vào cuộc quyết liệt, tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhiều địa phương đã phát động phong trào thực hiện đường có hoa, nhà có số, phố có tên như Đan Phượng, Thanh Trì, Phú Xuyên...

Bên cạnh đó, trong năm 2018, giá trị gia tăng ngành nông nghiệp Thủ đô đạt 3,6%, đánh dấu một bước phát triển mới trong thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp khi cơ cấu chăn nuôi, thủy sản chiếm 52,86%; trồng trọt, lâm nghiệp chiếm 42,7%. Hiện nay, toàn Thành phố có 127 mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, có 130 mô hình liên kết trong sản xuất nông nghiệp…

Ngoài ra, về kết quả xây dựng nông thôn mới, đến nay, toàn Thành phố có 4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 2 huyện Gia Lâm và Phúc Thọ đã được thẩm tra, đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo UBND TP để trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định. Toàn Thành phố cũng có 323/386 xã (chiếm 83,68%) được UBND TP công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 2 năm so với mục tiêu đề ra…

Năm 2019, Ban Chỉ đạo Chương trình 02 đề ra 2 mục tiêu, 3 nhóm nhiệm vụ và 3 nhóm giải pháp. Trong đó, tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, chuyên canh tập trung, giá trị cao và bền vững, an toàn thực phẩm, phấn đấu mức độ tăng trưởng từ 2,5-3%; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nâng tỷ trọng nông nghiệp công nghệ cao lên 35%; phấn đấu có thêm 30 xã và 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới; 60 trường học đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm còn 1,5%; tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn đô thị đạt 87,5%...

Đặc biệt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu đã yêu cầu các địa các địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả một trong những mục tiêu xuyên suốt của Chương trình 02 đó là nâng cao đời sống cho người nông dân.

Theo đó, các địa phương cần tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác khuyến nông, khuyến công, đào tạo nghề. Phát triển và mở rộng các khu, cụm công nghiệp và làng nghề để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nông dân, thúc đẩy chuyển dịch lao động nông thôn. Đồng thời, phát triển hệ thống dịch vụ nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp, dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp…

M.Q /Lao động Thủ đô

  Hà nội xanh

  Hà Nội sạch

  Tin tức khác

  thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh