Truy cập nội dung luôn

  HÀ NỘI ĐẸP

Hà Nội: Đặt mục tiêu 7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019
31/05/2019 | 9:39 PM

Năm 2019, thành phố Hà Nội giao chỉ tiêu số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm là 30 xã. Dự kiến đến hết năm 2019, thành phố có 7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đến 2020 có 10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Năm 2019, thành phố Hà Nội giao chỉ tiêu số xã được công nhận đạt tiêu chí nông thôn mới tăng thêm là 30 xã. Dự kiến đến hết năm 2019, thành phố có 7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đến 2020 có 10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Các địa phương đang tích cực hoàn thành tiêu chí nông thôn mới
 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội về kết quả công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố từ đầu năm đến nay cho thấy, tính đến hết tháng 5/2019, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có 4 huyện và 325/386 xã (chiếm 84,19%) được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thành phố đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Bộ NN&PTNT thôn thẩm định, công nhận 3 huyện (Quốc Oai, Gia Lâm, Phúc Thọ) đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018. Cạnh đó, thành phố đang tiếp tục chỉ đạo huyện Thạch Thất, Sóc Sơn, Chương Mỹ hoàn thiện các tiêu chí đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và thị xã Sơn Tây đã đủ điều kiện hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019.

Dự kiến đến hết năm 2019, thành phố có 7 huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đến 2020 có 10 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Để hoàn thành chỉ tiêu đã đề ra, thời gian tới, Sở NN&PTNT Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về xây dựng nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới của các địa phương.

Sở NN&PTNT Hà Nội cũng tiếp tục tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành cho đội ngũ cán bộ đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

Đồng thời, tăng cường huy động đa dạng các nguồn lực xây dựng nông thôn mới; tập trung huy động nguồn lực từ đấu giá quyền sử dụng đất; huy động nguồn lực đầu tư và hỗ trợ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cộng đồng dân cư và từ các quận hỗ trợ xây dựng nông thôn mới…

Mạnh Quân /Lao động Thủ đô

 

 

  Hà nội xanh

  Hà Nội sạch

  Tin tức khác

  thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh