Truy cập nội dung luôn

  HÀ NỘI ĐẸP

Những dấu ấn mới ở vùng chiến khu xưa
30/09/2019 | 6:01 PM

Ứng Hòa là một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; anh dũng, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, cái tên Khu Cháy đã đi vào lịch sử như một điểm sáng, ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân và dân ta. Chính truyền thống này là động lực để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện đoàn kết, chung sức đồng lòng để xây dựng Ứng Hòa phát triển theo hướng bền vững.

Ứng Hòa là một vùng quê giàu truyền thống cách mạng, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất; anh dũng, kiên cường đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, cái tên Khu Cháy đã đi vào lịch sử như một điểm sáng, ghi dấu những chiến công oanh liệt của quân và dân ta. Chính truyền thống này là động lực để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân trong huyện đoàn kết, chung sức đồng lòng để xây dựng Ứng Hòa phát triển theo hướng bền vững.

Lãnh đạo huyện Ứng Hòa thăm mô hình bưởi Diễn theo tiêu chuẩn VietGap ở xã Đồng Tiến.
 

Tự hào truyền thống cách mạng

Nhớ về những chiến công, những địa danh lịch sử trong đấu tranh chống thực dân, phong kiến giành độc lập tự do cho Tổ quốc, người dân Ứng Hòa càng tự hào về truyền thống Khu Cháy kiên cường. Năm 1938, Chi bộ Đảng đầu tiên ra đời, là hạt nhân lãnh đạo phong trào cách mạng của huyện. Từ khi có Đảng lãnh đạo, người dân Khu Cháy đã sớm giác ngộ, đi theo cách mạng. Năm 1940, Khu Cháy trở thành căn cứ kháng chiến, khu du kích đầu tiên của tỉnh Hà Tây (cũ), là An toàn khu của Xứ ủy Bắc Kỳ. Mặc dù liên tục bị địch càn quét, cướp phá nhưng với ý chí kiên cường, nhân dân đã anh dũng đập tan nhiều cuộc càn quét quy mô lớn, tiêu diệt sinh lực, phá hủy vũ khí, phương tiện của địch… góp phần đánh thắng thực dân Pháp và giải phóng huyện nhà.

Trải qua hai cuộc kháng chiến đấu tranh giải phóng dân tộc, với tinh thần cần cù, chịu khó, quân và dân Ứng Hòa ra sức thi đua lao động sản xuất, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến. Với khẩu hiệu “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, lớp lớp thanh niên quê hương “Chiếc gậy Trường Sơn” lên đường vào Nam chiến đấu, góp phần cùng quân dân cả nước viết nên trang sử hào hùng, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Viết tiếp trang sử hào hùng

Cùng với lịch sử vẻ vang của dân tộc, Đảng bộ, nhân dân Ứng Hòa đoàn kết, nhân lên niềm tự hào giá trị truyền thống yêu nước, tuyệt đối trung thành với Ðảng, với cách mạng. Truyền thống này là động lực to lớn trên đường phát triển của huyện Ứng Hòa. Chủ động, sáng tạo đưa ra chủ trương, đường lối, chọn khâu đột phá và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với từng địa bàn. Do vậy, huyện huy động nhiều nguồn lực đầu tư, tạo đột phá cho phát triển kinh tế và chương trình xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để chuyển đổi cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp. Khôi phục nghề truyền thống kết hợp với phát triển nghề mới để tạo việc làm, tăng sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong huyện và địa bàn lân cận.

Từ hướng đi này, kinh tế của huyện phát triển mạnh, giai đoạn 2011-2015 tăng bình quân 9,1%/năm; từ năm 2015 đến nay tăng 7,1%/năm. Cũng nhờ hướng đi đúng, nhân dân Ứng Hòa không chỉ đủ ăn mà nhiều người còn làm giàu với mô hình cây - con ứng dụng công nghệ cao, ngành nghề đa dạng. Thu nhập bình quân tính trên đầu người năm 2018 đã ở mức 41 triệu đồng/năm, tăng 1,5 lần so với năm 2016. Thêm vào đó, huyện còn tập trung rà soát, bổ sung quy hoạch và quản lý quy hoạch, tăng cường quản lý xây dựng, đất đai, môi trường và bảo đảm trật tự, văn minh đô thị. Đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư, tập trung mọi nguồn lực xây dựng nông thôn mới. Đến tháng 6/2019, toàn huyện có 19/28 xã về đích nông thôn mới và đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới.

65 năm đã đi qua, chiến thắng Khu Cháy mãi mãi là bản anh hùng ca tuyệt vời về tinh thần và ý chí quyết chiến, quyết thắng, về trí tuệ và bản lĩnh của nhân dân Ứng Hòa. Thành tựu đạt được trong những năm qua có ý nghĩa quan trọng đối với Ðảng bộ, nhân dân huyện Ứng Hòa, tạo nền tảng để huyện phát triển nhanh, vững chắc hơn những năm tiếp theo. Chiến thắng này mãi là mạch nguồn bất tận, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Ứng Hòa thực hiện phương châm: “Đoàn kết - kỷ cương - hiệu quả - hành động - bứt phá” để phát triển bền vững, để cán bộ, nhân dân Ứng Hòa tạo dấu ấn mới, hoàn thành chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII đề ra, tạo tiền đề vững chắc hướng tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Nhật Minh /Hà Nội mới

  Hà nội xanh

  Hà Nội sạch

  Tin tức khác

  thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh