Truy cập nội dung luôn

  HÀ NỘI ĐẸP

Hà Nội: Tuyên truyền nâng cao hiểu biết pháp luật của đoàn viên, thanh niên
30/11/2019 | 10:23 PM

“Mỗi đoàn viên, sinh viên phải có sự chuyển biến về “chất”, từng bước cải thiện và nâng cao cả về kiến thức, kỹ năng nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), để bạn bè, người thân, những người xung quanh có thể hiểu đúng, đầy đủ và thực hiện tốt các quy định của pháp luật”. Đây là nội dung được Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh tại Hội nghị nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho sinh viên diễn ra ngày 26/11.

 “Mỗi đoàn viên, sinh viên phải có sự chuyển biến về “chất”, từng bước cải thiện và nâng cao cả về kiến thức, kỹ năng nhằm góp phần vào việc nâng cao chất lượng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), để bạn bè, người thân, những người xung quanh có thể hiểu đúng, đầy đủ và thực hiện tốt các quy định của pháp luật”. Đây là nội dung được Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến nhấn mạnh tại Hội nghị nghị tập huấn kỹ năng tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho sinh viên diễn ra ngày 26/11.

Hội nghị do Sở Tư pháp phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tổ chức.

Theo Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến, mỗi đoàn viên, sinh viên có thể xem như là một báo cáo viên tại cơ sở, là lực lượng nòng cốt thực hiện hoạt động PBGDPL, là cầu nối để đưa chủ trương, chính sách, pháp luật vào cuộc sống một cách gần gũi và thiết thực. Việc tuyên truyền, PBGDPL, tổ chức thi hành pháp luật, nâng cao nhận thức, hiểu biết và ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật trong sinh viên bởi thế đóng vai trò rất quan trọng.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Đức Tiến phát biểu khai mạc Hội nghị.
 

Trong những năm qua, Sở Tư pháp và Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ, tích cực chỉ đạo, hướng dẫn để đưa pháp luật đến với đoàn viên, sinh viên. Nhiều hoạt động tuyên truyền, PBGDPL cả chính khóa và ngoại khóa đã được thực hiện nhằm trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; nhận thức về trách nhiệm xã hội, về nghĩa vụ công dân, góp phần xây dựng nếp sống tuân thủ Hiến pháp và pháp luật đoàn viên, sinh viên.

Sau phần khai mạc, Hội nghị đã dành thời gian nghe Chánh Văn phòng Đảng - đoàn thể (Bộ Tư pháp) Đỗ Xuân Lân giới thiệu những nội dung cơ bản của Thông tư số 03/2018/TT-BTP quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL. Thông qua nội dung được tập huấn đã giúp cho sinh viên hiểu sâu hơn về kỹ năng, nghiệp vụ cũng như các văn bản pháp luật mới làm hành trang cho việc tuyên truyền, PBGDPL, từ đó góp phần đưa hoạt động tuyên truyền, PBGDPL đi vào thực chất, hiệu quả hơn.

Cũng tại Hội nghị, Thành đoàn Hà Nội phát động Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến tác hại của ma túy, rượu bia, thuốc lá trên nền tảng tuoitrehanoi.com. Cuộc thi trực tuyến này sẽ chính thức diễn ra từ ngày 1-12 tới đây.

Thanh Hải /Pháp luật và Xã hội

https://phapluatxahoi.vn/ha-noi-tuyen-truyen-nang-cao-hieu-biet-phap-luat-cua-doan-vien-thanh-nien-171600.html

 

  Hà nội xanh

  Hà Nội sạch

  Tin tức khác

  thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh