Truy cập nội dung luôn

  HÀ NỘI ĐẸP

Sân chơi thân thiện từ vật liệu tái chế
09/07/2020 | 4:58 PM

Thời gian qua, nhóm Think Playgrounds (Nghĩ về sân chơi trong phố) đã phối hợp với các đoàn thể ở các địa phương thuộc thành phố Hà Nội xây dựng được hơn 100 sân chơi từ vật liệu tái chế, thu hút đông đảo em nhỏ đến vui chơi. Mô hình này không chỉ đem đến một sân chơi lành mạnh, thân thiện cho các em nhỏ, mà còn góp phần tạo không gian xanh, sạch, đẹp; nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

Thời gian qua, nhóm Think Playgrounds (Nghĩ về sân chơi trong phố) đã phối hợp với các đoàn thể ở các địa phương thuộc thành phố Hà Nội xây dựng được hơn 100 sân chơi từ vật liệu tái chế, thu hút đông đảo em nhỏ đến vui chơi. Mô hình này không chỉ đem đến một sân chơi lành mạnh, thân thiện cho các em nhỏ, mà còn góp phần tạo không gian xanh, sạch, đẹp; nâng cao ý thức tiết kiệm và bảo vệ môi trường trong cộng đồng.

 

Quang Thái – Quốc Đạt/Hà Nội mới

http://hanoimoi.com.vn/hinh-anh/xa-hoi/971887/san-choi-than-thien-tu-vat-lieu-tai-che

  Hà nội xanh

  Hà Nội sạch

  Tin tức khác

  thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh