Truy cập nội dung luôn

  HÀ NỘI SẠCH

Bài 5: Đồng bộ nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường.
26/04/2018 | 01:41

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra tại một số nơi, thành phố Hà Nội đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện chất lượng môi trường. Những “điểm đen” về ô nhiễm cũng được thành phố chỉ rõ và sẽ có lộ trình cụ thể để xử lý…

Trước tình trạng ô nhiễm môi trường đang diễn ra tại một số nơi, thành phố Hà Nội đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm cải thiện chất lượng môi trường. Những “điểm đen” về ô nhiễm cũng được thành phố chỉ rõ và sẽ có lộ trình cụ thể để xử lý…

Còn nhiều “điểm đen” về môi trường

Trong năm 2017, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã kiểm tra, thanh tra tại 2.161 cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 588 cơ sở với tổng số tiền phạt trên 16,5 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đánh giá, kết quả thanh tra, kiểm tra về lĩnh vực môi trường trong thời gian vừa qua cho thấy: Số cơ sở đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải vẫn còn thấp, công tác chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường tại một số cơ sở được kiểm tra chưa được thường xuyên và nghiêm túc... Ngoài xử lý vi phạm hành chính, các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Đoàn viên thanh niên Thủ đô Hà Nội quân bảo vệ môi trường. Ảnh: Minh Việt
 

Bên cạnh việc thanh, kiểm tra, Sở Tài nguyên Môi trường Hà Nội đã tiến hành rà soát, kiểm tra và xác định các “điểm đen” về ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Đến nay, qua rà soát tại 21/30 quận, huyện, thị xã đã xác định 187 điểm đen, khu vực ô nhiễm và bức xúc về môi trường. Trên cơ sở đó, năm 2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội sẽ triển khai rà soát, đánh giá cụ thể, chi tiết mức độ ô nhiễm môi trường tại các điểm đen, các khu vực bức xúc về môi trường trên địa bàn Thành phố để xây dựng lộ trình, biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để tại các khu vực này.
Cũng trong năm 2017, Thành phố thực hiện công tác xử lý ô nhiễm môi trường nước hồ bằng chế phẩm Redoxy 3C đối với 86 hồ tại khu vực nội thành và 44 hồ tại khu vực ngoại thành; lắp đặt bè thủy sinh trên 49 hồ và máy sục khí trên 30 hồ, nạo vét bùn 6 hồ (Giáp Bát, Công viên Ngọc Lâm, Cầu Tình, Kim Liên lớn và nhỏ, hồ Trúc Bạch (phần eo hồ) để hỗ trợ công tác duy trì chất lượng nước. Trong năm 2018, Thành phố tiếp tục duy trì, nhân rộng việc xử lý ô nhiễm môi trường nước hồ bằng chế phẩm Redoxy 3C, đồng thời tiến hành triển khai nạo vét cải tạo Hồ Tây nhằm giảm lượng bùn thải, tăng lượng oxi cho hệ sinh thái…

Quyết tâm bảo vệ môi trường

Để khắc phục những hạn chế, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và giảm thiểu ô nhiễm môi trường, tạo bước chuyển biến căn bản trong công tác bảo vệ môi trường, Thành ủy Hà Nội đã ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU về "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo". Nghị quyết đặt ra một số chỉ tiêu chính với 3 nhiệm vụ trọng tâm thực hiện ngay và 4 giải pháp chủ yếu nhằm đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu đã đặt ra. Để triển khai hiệu quả Nghị quyết số 11, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 3/7/2017 với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và cụ thể.Cùng với đó, thành phố cũng đề ra một số chỉ tiêu cụ thể đối với chất thải rắn phát sinh, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, xử lý khu vực đô thị đạt 100% và khu vực nông thôn đạt từ 95%-100%; phấn đấu giảm tỷ lệ chôn lấp rác thải còn 30%. Thành phố phấn đấu thu gom 100% và xử lý 80% chất thải rắn công nghiệp, trong đó, 100% chất thải nguy hại được thu gom, xử lý; 100% phế thải xây dựng được thu gom tập kết đúng nơi quy định.

Tương tự, với môi trường nước, thành phố tập trung xử lý ô nhiễm nước sông Tô Lịch, đảm bảo dòng chảy vào mùa khô. Đến năm 2020, hoàn thành việc tách nước thải đưa về hệ thống xử lý tập trung trước khi đổ vào hồ; 100% người dân ở nông thôn được dùng nước sạch; 100% số hộ có các công trình vệ sinh đạt tiêu chuẩn; 100% khu, cụm công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt Quy chuẩn Việt Nam; 100% các bệnh viện và trung tâm y tế trên địa bàn thành phố có hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn môi trường; trong đó, bệnh viện tuyến trung ương khoảng 90%.

 Với môi trường làng nghề, thành phố tập trung quy hoạch để đưa các công đoạn sản xuất gây ô nhiễm lớn tại các làng nghề ra khu sản xuất tập trung; các hộ  nghề có nguồn xả thải phải có hệ thống xử lý nước thải trước khi xả ra môi trường. Còn với môi trường không khí, thành phố yêu cầu 100% các công trường xây dựng áp dụng các biện pháp giảm bụi; 100% cơ sở khai thác và chế biến khoáng sản có các giải pháp bảo vệ môi trường đảm bảo quy định hiện hành; 100% cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ phát sinh khí thải phải trang bị và hoạt động thường xuyên thiết bị giảm ô nhiễm môi trường không khí.

Mới đây, UBND thành phố đã ban hành quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường làng nghề đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Theo đó, Đề án tập trung vào tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về công tác bảo vệ môi trường; tạo cơ chế khuyến khích cộng đồng làng nghề tham gia phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý và khắc phục ô nhiễm, suy thoái môi trường... Cùng với đó, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức với quy mô lớn nhằm tuyên truyền tới người dân nâng cao trách nhiệm về bảo vệ môi trường.

Theo lộ trình của thành phố đặt ra: Năm 2018, phường xã không đốt rơm rạ; năm 2019, quận, huyện không đốt rơm rạ; năm 2020, thành phố không đốt rơm rạ. Đồng thời, triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ, tuyên truyền đảm bảo mục tiêu đến năm 2020 cơ bản hoàn thành thay thế sử dụng bếp than tổ ong bằng bếp cải tiến đạt tiêu chuẩn với nhiên liệu thân thiện môi trường, phấn đấu đến năm 2020 sẽ cơ bản xoá bỏ việc sử dụng bếp than tổ ong và than tổ ong trên địa bàn thành phố.

Với những việc làm cụ thể của Hà Nội, trong những năm tới, người dân mong chờ tình trạng ô nhiễm môi trường từng bước được khắc phục một cách triệt để.

 

Thanh Hà/Tuổi trẻ Thủ đô

  Chuyên mục

  Hà nội xanh

  Hà nội đẹp

  Tin tức khác

  thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh