Truy cập nội dung luôn

  HÀ NỘI SẠCH

Hà Nội chi khoảng 3,1% ngân sách cho bảo vệ môi trường
20/09/2018 | 02:02

Theo báo cáo của UBND TP.Hà Nội, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31-5-2017 của Thành ủy về "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo", Hà Nội đã chi khoảng 3,1% tổng chi ngân sách cho bảo vệ môi trường, đồng thời triển khai hiệu quả nhiều chương trình bảo vệ môi trường thành phố.

Theo báo cáo của UBND TP.Hà Nội, triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 31-5-2017 của Thành ủy về "Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn TP.Hà Nội đến năm 2020 và những năm tiếp theo", Hà Nội đã chi khoảng 3,1% tổng chi ngân sách cho bảo vệ môi trường, đồng thời triển khai hiệu quả nhiều chương trình bảo vệ môi trường thành phố.

TP Hà Nội đã tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư và tăng cường xã hội hóa cho công tác bảo vệ môi trường để Thủ đô ngày càng xanh - sạch - đẹp.. Ảnh minh họa
 

Trong thời gian qua, Hà Nội đã bố trí ngân sách của Thành phố để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước, quan trắc, thanh kiểm tra, kiểm soát ô nhiễm, trang thiết bị lấy mẫu, đo tại hiện trường phục vụ công tác quản lý, ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học hơn 13,5 tỷ đồng, bao gồm kinh phí để triển khai thực hiện các chương trình, nhiệm vụ ưu tiên giai đoạn 2017 - 2020; bảo đảm thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường thành phố.

Kết quả rà soát mới đây cho thấy, năm 2016 và 2017, chi cho sự nghiệp môi trường của thành phố đều đạt 3,1% tổng chi ngân sách thành phố. Năm 2018, chi sự nghiệp môi trường đạt 2,8% so với tổng chi ngân sách thành phố, giảm so với các năm 2016, 2017.

Năm 2017, tổng số chi sự nghiệp môi trường ngân sách thành phố đã bố trí cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường là 13,528 tỷ đồng. Năm 2018, tổng số chi sự nghiệp môi trường ngân sách thành phố đã bố trí cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về môi trường là 24,015 tỷ đồng.

Chủ trương của thành phố là ưu tiên thực hiện các dự án về xử lý môi trường cấp bách, gồm: Hệ thống thu gom nước thải về nhà máy xử lý nước thải Yên Sở và hệ thông thoát nước động lực phía Tây Nam quận Hà Đông, đoạn qua các phường Phú La, Phú Lương, Kiến Hưng. Các sở, ngành cũng đã tổng hợp xây dựng kế hoạch đầu tư, đề xuất UBND thành phố trình HĐND thành phố quyết nghị bổ sung danh mục Dự án mở rộng khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn theo quy hoạch với tổng kế hoạch vốn trung hạn là 1.158 tỷ đồng.

UBND thành phố cũng đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở, ngành liên quan để triển khai thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 10/1/2017 của UBND thành phố nhằm thu hút doanh nghiệp có đủ năng lực để giải quyết các vấn đề môi trường lớn, bức xúc của Thủ đô; sử dụng nguồn vốn của doanh nghiệp trong việc giải quyết các vấn đề môi trường của thành phố và hướng dẫn xây dựng kế hoạch và nhiệm vụ chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố năm 2019.

Ngoài ra, thành phố tiếp tục triển khai chương trình hợp tác với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) rà soát và hoàn thiện mạng lưới quan trắc không khí cho TP Hà Nội. Phối hợp với Ngân hàng Thế giới xây dựng Dự án hợp tác về quản lý chất lượng không khí cho TP Hà Nội. Đồng thời, tập trung kêu gọi hỗ trợ về nguồn lực trong lĩnh vực bảo vệ môi trường với các quốc gia khác như: Đức, Ý, Canada...

Đồng thời, thành phố cũng phối hợp với nhóm các thành phố dẫn đầu về khí hậu (C40) để thực hiện các nội dung về cải thiện không khí và khí hậu trong khuôn khổ Dự án thành phố đáng sống và khỏe mạnh. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đang phối hợp với Đại học Osaka (Nhật Bản) xử lý thí điểm mỡ thải lò mổ để nhân rộng trên địa bàn thành phố.

Thế Vinh /Pháp luật Xã hội

  Chuyên mục

  Hà nội xanh

  Hà nội đẹp

  Tin tức khác

  thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh