Truy cập nội dung luôn

  HÀ NỘI SẠCH

Mở rộng mạng lưới nước sạch nông thôn
31/10/2019 | 10:53

Để bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao chất lượng sống của nhân dân, thành phố Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2020, 100% người dân đô thị và nông thôn được tiếp cận, sử dụng nước sạch. Cùng với phát triển nguồn cung, thời gian qua, việc phát triển mạng lưới c