Truy cập nội dung luôn

  Hà nội xanh

Năm 2020: Hà Nội sẽ hoàn thành mục tiêu trồng thêm 600 nghìn cây xanh
26/12/2019 | 10:34

Năm 2020, Hà Nội đặt ra 27 chỉ tiêu phát triển trong đó đáng chú ý, thành phố sẽ phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 7,5%; GRDP bình quân đầu người là trên 126 triệu đồng...

Năm 2020, Hà Nội đặt ra 27 chỉ tiêu phát triển trong đó đáng chú ý, thành phố sẽ phấn đấu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trên 7,5%; GRDP bình quân đầu người là trên 126 triệu đồng...