Truy cập nội dung luôn

  Hà nội xanh

Công an Hà Nội trồng cây xanh bảo vệ môi trường
11/02/2020 | 09:43

Sáng nay 05/02, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng chỉ huy một số phòng chức năng thuộc Công an thành phố đã phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.Sáng nay 05/02, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng chỉ huy một số phòng chức năng thuộc Công an thành phố đã phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Sáng nay 05/02, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cùng chỉ huy một số phòng chức năng thuộc Công an thành phố đã phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.