Lấy ý kiến công dân

Để thuận tiện cho việc chuyển ý kiến góp ý, các câu hỏi của bạn đọc tới cơ quan quản lý của Thành phố, đề nghị tổ chức/công dân nhấn vào nút đặt câu hỏi và điền đầy đủ thông tin theo mẫu và thực hiện gửi. Những ý kiến góp ý, câu hỏi của quý vị sẽ được chuyển cho các cơ quan chuyên môn có thẩm quyền để xem xét và phản hồi lại quý vị trong thời gian sớm nhất.
Tìm kiếm nội dung hỏi đáp
Vui lòng điền tiêu đề câu hỏi hoặc tên người hỏi vào ô tìm kiếm dưới đây.

Danh sách câu hỏi và câu trả lời

Cơ sở luật pháp của quản lý môi trường là gì?