Truy cập nội dung luôn

  TIN TỨC KHÁC

Chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu
04/07/2016 | 08:58

Ngày 21/6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai và ký kết phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Ngày 21/6, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) thành phố Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi trường, các tổ chức tôn giáo thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai và ký kết phối hợp về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: TH

 

Nội dung phối hợp tập trung vào việc biên soạn, cung cấp cho cộng đồng các tôn giáo và địa bàn dân cư kiến thức về môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và thực trạng về ô nhiễm môi trường trong nước, của địa phương và trên địa bàn dân cư. Phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chương trình hành động của MTTQ Việt Nam; kế hoạch hành động về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hà Nội; kế hoạch hành động của các tổ chức tôn giáo về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Chương trình phối hợp tập trung hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ cộng đồng tôn giáo và dân cư kỹ năng tự ứng cứu và giúp nhau xử lý tại chỗ những rủi ro bất thường của mưa đá, bão, lốc, lụt, hạn hán… xảy ra trước khi các cơ quan Nhà nước, các tổ chức can thiệp, giải quyết; cộng đồng tôn giáo và dân cư chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo, trường hợp khó khăn, bị rủi ro do thiên tai, dịch bệnh. 

Phối hợp nghiên cứu, xây dựng và nhân rộng các mô hình, các điển hình về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tại các cơ sở tôn giáo; các mô hình cộng đồng tôn giáo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện các mô hình sinh kế bền vững, thân thiện với môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu, hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ cộng đồng tôn giáo và dân cư thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và thích ứng thân thiện với môi trường trong các quy trình sản xuất, tổ chức cuộc sống…

Theo chương trình phối hợp, từ 1/7 - 30/8/2016, triển khai các nội dung trong Kế hoạch phối hợp và xây dựng mô hình điểm của Ban Chỉ đạo Trung ương tại chùa Pháp Vân, quận Hoàng Mai; đối với các mô hình điểm cấp thành phố tại các cơ sở tôn giáo và địa bàn đông tín đồ theo đạo: Chùa Trung Hậu, huyện Mê Linh; Giáo sứ Cầm Cơ, Họa Giáo Cơ, xã Hồng Vân, huyện Thường Tín; Thánh Thất Cao Đài Thủ đô.

Trong quý III/2016, xây dựng mô hình điểm cộng đồng tôn giáo và dân cư thực hiện bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Quý IV/2016, sơ kết việc thực hiện các nội dung phối hợp và rà soát việc xây dựng mô hình điểm. Bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, mục tiêu cho sát với thực tiễn ở địa bàn dân cư và điều kiện của các tôn giáo. Từ năm 2017 đến năm 2020, cứ 6 tháng một lần tổ chức rà soát, sơ kết việc thực hiện. Hằng năm tổng kết việc thực hiện trong năm vào dịp lễ trọng của tôn giáo hoặc Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư vào ngày 18/11…

Tại lễ ký kết, đại diện các tôn giáo đã hưởng ứng, cam kết chung tay bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

TH/Báo Thanh tra

  Hà nội xanh

  Hà Nội sạch

  Hà nội đẹp

  thông tin thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh